Lynge Søpark i nævn og hos ombudsmand

Bebyggelsen i Lynge er fortsat genstand for klager

Foto: Michael Braunstein

Bebyggelsen Lynge Søpark er fortsat genstand for klager til myndighederne fra Lynge-borgere: En sag behandles således i Naturklagenævnet og en anden hos Folketingets Ombudsmand.

Sagen i Naturklagenævnet handler om en klage fra en borger over proceduren for vedtagelsen af kommuneplantillægget i forbindelse med vedtagelsen af lokalplanen for Lynge Søpark.

Klagen beskæftiger sig blandt andet med indholdet i forslaget, ligesom den kommer ind på offentliggørelsen af forslaget, som klageren ikke mener er sket korrekt i henhold til Planloven.

Naturklagenævnet har på baggrund af klagen ophævet sin afgørelse af 27. juni 2006 for så vidt angår klagen over vedtagelsen af kommuneplantillægget, og nævnet har bedt Allerød Kommune om en bemærkninger til klagen.

Samtidig har "Stigruppen" i Lynge indklaget en sag vedrørende Lynge Søpark til Folketingets Ombudsmand. Det er sket efter at Naturklagenævnet tidligere har afvist klagen, idet nævnet henviser til, at kommunen har fulgt reglerne.

Klagerne vil have ombudsmanden til at se på, om demokratiet er blevet tilsidesat i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen for Lynge Søpark, blandt andet i lyset af de indsigelser og underskrifter, der ligger i sagen.

"Stigruppen" har netop præsenteret sagen forud for ombudsmandens behandling af klagen.