Lynge Skole og trafik (III)

Henrik. F. Haugaard Pedersen, Uggeløsegård 21, 3540 Lynge, skriver:

Til trods for de seneste års investeringer i trafiksikkerhed her i kommunen, er der fortsat behov for en stor og prioriteret indsats. Dette gælder ikke mindst i og omkring skolerne.

Som medlem af en af kommunens skolebestyrelser er det derfor en glæde at konstatere, at trafiksikkerhed med vedtagelsen af budget 2007 fortsat prioriteres, idet der afsættes en årlig pulje på 5 mio. kr. til vejprojekter, der blandt andet skal fremme trafiksikkerheden.

Og ikke nok med det. Så har Miljøudvalget efterfølgende besluttet, at der skal arbejdes videre med en plan for et sammenhængende stisystem og sikre skoleveje i Lynge under hensyntagen til de fremtidige institutionsstrukturer. Det betyder, at der nu langt om længe arbejdes med en sammenhængende plan for en af de helt store trafikudfordringer i Lynge. Her tænkes naturligvis på institutions-, skole- og fritidsområdet i og omkring Lynge Skole med Lyngehallen, den kommende Lyngehal 2, Maglebjergskolen, Multihuset, Kokkedal Børnehave, dagplejens legestue og Solsikken. Det betyder, at der nu vil komme en platform for, hvorledes de enkelte projekter supplerer og gensidig støtter hinanden.

Der er i mit sind ingen tvivl om, at såvel institutioner som Kløver-, Hvede-, Rug- og Bygmarken gerne bidrager hertil. De færdes i området og kender forholdene. Det er imidlertid vigtigt ikke at tænke og handle for snævert, hvorfor også Ved Gadekæret og Lynge Bygade bør inddrages, da disse er tilkørselsveje til området. Så derfor, inddrag såvel brugere som beboere i området. Det skete eksempelvis i forbindelse med trafikproblemerne i Horsemosekvarteret.

Afslutningsvis skal vi dog alle fortsat huske på, at vi som brugere, beboere og forældre også bidrager til trafiksikkerheden og husker at være vores ansvar bevidst ved at udvise hensyn og optræde civiliseret – være rollemodeller – også i forbindelse med aflevering. Et problem, som endnu en gang meget klart har været beskrevet her i avisen og i November Nyt fra Lynge Skole.