Lynge Grusgrav: Nye skilte er udløst af manglende oprydning

"Men reglerne har sådan set været gældende hele tiden," siger repræsentant for ejeren

Foto: Michael Braunstein
 "Ønsker man, at der skal ske mere i området - at der skal være flere eller andre aktiviteter, og at det skal ske på en anden måde - er vi helt åbne overfor at sælge eller udleje området til kommunen," siger Hans Henrik Klovborg.
"Ønsker man, at der skal ske mere i området – at der skal være flere eller andre aktiviteter, og at det skal ske på en anden måde – er vi helt åbne overfor at sælge eller udleje området til kommunen," siger Hans Henrik Klovborg.

lynge grusgrav "Det forhold, at folk ikke rydder op efter sig, har slået hovedet på sømmet. Det kan vi ikke leve med længere. Derfor har vi valgt at synliggøre de regler, der faktisk hele tiden har været der. Vi har ikke lyst til at rende rundt med en løftet pegefinger, men det her har taget overhånd."

Sådan siger Hans Henrik Klovborg, direktør i City Property Holding A/S i Lynge. Han repræsenterer Rasmussen Event, ejer af Lynge Grusgrav, der netop har opstillet skilte i området med en række regler og forbud. Blandt andet slås det fast, at svømning i søerne er forbudt.

"Det der står på skiltene er jo i virkeligheden bare sund fornuft. Kommunen har bedt os om at sætte skilte op, og det har vi nu gjort, men reglerne der fremgår af skiltene har i virkeligheden været gældende længe," siger Hans Henrik Klovborg.

Hans Henrik Klovborg slår fast, at det meste af Lynge Grusgrav er privat område.

"Men der skal være offentlig adgang, og det er der også fortsat. Vi har desværre haft en hel del episoder med efterladt affald. Folk rydder ikke op efter sig, og det er vi godt trætte af," siger han og fortsætter:

"Mange bader i søerne, men der ER altså en risiko ved at gøre det: Der er over 25 meter dybt på det dybeste sted, og et kort stykke ude kan vandt være så koldt, at man kan gå i krampe. Kan det så ikke bare være badning på eget ansvar, kan man spørge? Jamen, hvis der sker noget, der ikke må ske, er det så vores juridiske ansvar? Og stadig: Folk smider bare affald fra sig, som vi skal rydde op."

"Det er en udbredt misforståelse, at vi har anlagt strande ved søerne: Det er Regionen, der af sikkerhedsmæssige grunde har forlangt, at der etableres steder, hvor det ikke er så stejlt, og hvor man kan komme på land, hvis man skulle være faldet i vandet. Vi er også blevet pålagt at sørge for bevoksning tæt på søerne, så folk ikke bare kan gå ud."

Hans Henrik Klovborg afviser ikke, at ejerne kan gå med til undtagelser fra reglerne.

"Vi er sådan set åbne overfor de fleste aktiviteter, og man kan sagtens henvende sig til os og lave en aftale med os om særlige tiltag, eksempelvis at slå telte op eller andet," siger han og fortsætter:

"Men vi kan ikke længere rydde op efter folk, der bare har smidt affald fra sig. Og der er også et hensyn at tage til det rige dyreliv, der er i området."

"Når det gælder forbuddet mod mountainbike-kørsel er det sådan, at vi som ejere skal vedligeholde stierne. En enkelt mountainbike gør ingen forskel, men hvis flere hundrede i regnvejr kører stierne op – og også kører rundt udenfor stierne – så går det ikke. Man kan godt lave en aftale med os om arrangementer, også med mountainbike, men vi vil stille krav om dækning af omkostninger til eventuel retablering."

Allerød Kommune skal være velkommen, hvis kommunen vil købe eller leje området, siger Hans Henrik Klovborg.

"Jeg kan godt forstå, hvis folk kan være forvirrede, når det gælder spørgsmålet om, hvordan offentlighedens adgang til og muligheder for at bruge området hænger sammen med, at det er udlagt som natur- og fritidsområde. Men som det er nu, må vi som privat ejer finde løsninger, der kan fungere, sammen med myndighederne – og vi har et glimrende samarbejde med både Regionen og kommunen," siger han og fortsætter:

"Ønsker man, at der skal ske mere i området – at der skal være flere eller andre aktiviteter, og at det skal ske på en anden måde – er vi helt åbne overfor at sælge eller udleje området til kommunen."

    City Property Holding A/S er et ejendoms- og serviceselskab, der styrer de juriske enheder, der blev resultatet af dødsboet efter Michael Henriksen.Efter 3 1/2 år er det nu ved at være slut med afvikling af dødsboet.Lynge Grusgrav blev opkøbt af Michael Henriksen i 2000. Reetableringsplanen for området er stort set afsluttet.Området blev i dødsboet udbudt til salg, og der medfølger en moniteringspligt, som er gældende på området. Der kom bud på enkelte dele af området, men ikke på det samlede område, som så blev overtaget af Rasmussen Event, der ejes af arvingernes mor, Jette Rasmussen.Monitering er systematisk overvågning af miljøtilstanden i et område, idet formålet er at få et overblik over miljøtilstanden og et beslutningsgrundlag for eventuel indgriben over for forurening.Kilde: Hans Henrik Klovborg, City Property Holding A/S