Lundbeck taber appel om danmarkshistoriens største EU-bøde

Appeller fra både Lundbeck og producenter af kopimedicin afvises af EU-Domstolen.