Lokalsamfund inddrages i modtagelse af flygtninge

Fredensborg Kommune har inviteret til dialogmøde i forbindelse med modtagelsen af 64 nye flygtninge

Foto: Claus Beyer

Fredensborg Kommune skal i løbet af 2015 byde velkommen til mindst 64 nye flygtninge som følge af Regeringens nye flygtningekvoter. Og nu inddrager kommunen repræsentanter fra lokalsamfundet i arbejdet med blandt andet at finde boligmuligheder og få taget bedst muligt imod de nye borgere.

En række af foreninger, boligselskaber, lokale virksomheder og samarbejdspartnere er inviteret til dialogmøde den 16. februar, hvor de sammen med en række medarbejdere fra de kommunale centre og institutioner skal udvikle gode ideer og finde kreative løsninger på nogle af de store udfordringer, som ligger i opgaven med den gode flygtningemodtagelse. Udbyttet af mødet vil indgå i udarbejdelsen af et idékatalog til politikerne.

"Vi står overfor en stor opgave, ikke bare med at finde boliger, men også på anden måde at få taget godt imod de mange flygtninge, vi kommer til at modtage i år. Der er behov for at tænke nyt og handle hurtigt, og derfor har vi inviteret lokalsamfundet til at komme og tænke ud af boksen sammen med os. Vi skal finde de gode ideer og nytænkende forslag til, hvordan vi får løst denne opgave. Det er vigtigt, at vi nu alle tænker kreativt og løfter i flok, så jeg håber på et spændende møde," siger Fredensborg Kommunes direktør for Børn, Kultur og Sundhed, Lina Thieden.

På dialogmødet skal deltagerne blandt andet arbejde i workshops og diskutere udfordringen med at finde midlertidige og permanente boliger i kommunen, hvordan lokalsamfundet kan få en rolle i den gode modtagelse af flygtninge og hvordan man kan skabe muligheder for at gøre flygtninge til aktive medborgere. Blandt de inviterede er: Inspirationshuset Fredensborg, Bydelsmødre Kokkedal, Syv boligselskaber, Frivillig Venner Fredensborg, Aarstiderne's Søren Ejlersen, Krogerup Højskole v/ forstander Rikke Forchhammer, Røde Kors, Fredensborg Humlebæk v/Michael Nielsen, Særligt inviterede med flygtningebaggrund, Borgerforeningen Fredensborg by, Team Succes Fredensborg, Den boligsociale helhedsplan Nivå Nu og Den boligsociale helhedsplan Kokkedal på Vej.