Lokallisten kritiserer besparelserne skarpt

Lokallisten kritiserer i skarpe vendinger de bebudede besparelser på Allerød Kommunes driftsbudget.

Foto: Michael Braunstein

"Vi mener ikke at det kan være rigtigt, at der skal spares 45 milioner kr. fire måneder efter at forligspartierne ved indgåelse af budget 2008 påberåbte sig, at der var indgået et 'budget i balance'. Kommunens økonomi er anstrengt, men besparelser af denne kaliber kan vi ikke gå ind for," siger Lokallistens byrådsmedlem, Lone Hansen.Hun påpeger, at hun undlod at stemme, når det gælder valget af sparescenarie D på børne- og ungeområdet, fordi en besparelse på 30 mio. kr. alene på dét område efter Lokallistens mening er "så voldsomt, at det helt givet vil give store serviceforringelser for personale, børn og forældre.""Vi mener at det vil få så store konsekvenser for mange med lukning og omstruktureringer, at vi for nuværende ikke vil pege på dette sparescenarie, som jo uvilkårligt giver det signal, at det er ok at lukke velfungerende institutioner, der har en vigtig funktion i at passe børn, der ikke ville trives andre steder. For mig er det meget vigtigt, hvad der bliver sagt på de planlagte dialogmøder," siger Lone Hansen.