Lokal EP-kandidat kæmper for et mere lige EU

Der er plads til forbedring på ligestillingsområdet, mener socialdemokraten Mette Poulsen, som derfor har ligestilling som en af sine mærkesager til Europa-Parlamentsvalget

Foto: ©Lars AArø, Anne Dahl Kristensen
2018.09.22. Foto til fri brug ved omtale. ©. Lars Aarø. Fokus
2018.09.22. Foto til fri brug ved omtale. ©. Lars Aarø. Fokus ©Lars Aarø, Fokus la@fokus-foto.dk www.fokus-foto.dk

Imens folketingskandidaterne kæmper om taletid ved diverse debatarrangementer og pladsen i de lokale lygtepæle, så står Mette Poulsen anderledes alene i sin valgkamp. I hvert fald i det lokale perspektiv. Hun er nemlig den eneste borger bosiddende i Rudersdal, som stiller op til Europa-Parlementet.

Valget til dette løber af stablen nu på søndag, 26. maj, og socialdemokraten Mette Poulsen håber, at hun herefter får en plads i parlamentet. For den lovgivende instans i EU har stor indflydelse på vores hverdag lokalt, lyder det fra kandidaten.

"Hvis man vil have forbudt kemikalier i legetøjet til sine børn, have et forbud mod engangsbestik og have indflydelse på de store beslutninger om klima og arbejdsmiljø, så er det i Europa-Parlamentet, at man virkelig kan få den indflydelse. Vi er en del af EU, hvor der hver dag bliver truffet beslutninger, som påvirker vores hverdag," siger Mette Poulsen, der bor i Nærum.

Mette Poulsen har tidligere stillet op til kommunalvalget, og hun sidder i dag som Socialdemokratiets førstesuppleant til kommunalbestyrelsen. Hun bliver derfor ind imellem indkaldt til kommunalbestyrelsesmøderne og har således også fingrene i den lokalpolitiske beslutningsproces.

For nogle kan det kommunalpolitiske arbejde måske synes at stå i kontrast til de mere langstrakte beslutningsprocesser i EU, men den lokale kandidat er udstyret med god tålmodighed og er klar til at trække i arbejdstøjet.

"Jeg har tre børn, og jeg er socialdemokrat i en Venstre-kommune, så jeg tager en god portion tålmodighed med mig," fortæller Mette Poulsen.

Mette Poulsen anser det politiske arbejde i EU som en mulighed for at gøre en stor forskel for danske familier, og foruden klima, arbejdstagers rettigheder og håndtering af flygtningestrømme, er der især ét område, som hun er klar til at kæmpe for. Nemlig ligestilling.

"Det gælder ligestilling på mange plan. Både i forhold til køn, seksualitet, handicap, tro, etnicitet og indkomst," fortæller hun.

På flere af områderne har hun personlige erfaringer i bagagen, som har været og fortsat er drivkraften i det politiske arbejde. Hendes ene søn fik en blodprop i hjernen, da han var tre år, og selvom han er uden mén i dag, har Mette og familien oplevet, hvordan forholdene ikke er lige for alle i Danmark, forklarer hun.

"Vi har stiftet kontakt med systemet på den hårde måde og lært, at handicappede ikke nødvendigvis har de samme muligheder som alle andre," siger Mette Poulsen.

Samtidig er Mette Poulsens ældste søn homoseksuel.

"Min søn er igennem flere år kommet i LGBT Ungdoms café, og det kan godt være, at vi udadtil i Danmark fremstår som et frisindet samfund, men vi har altså også nogle unge, som kæmper med deres seksualitet og med at opnå accept af denne i hverdagen. Jeg har set bagsiden af medaljen i et ellers frigjort land, hvor der stadig er unge, der ikke kan gå hånd i hånd med deres kæreste på gaden. Og det er kun værre i andre EU-lande," fortæller Mette Poulsen.

På netop det område mener hun ikke, at fælles lovgivning er vejen frem. Men der er en vigtig kamp at kæmpe i EU-regi, fortæller hun.

"Det handler om mere økonomisk støtte til ordentlig oplysning i den enkelte medlemslande, og der skal vi sætte ind allerede i folkeskolen."

Derudover kæmper hun også meget gerne den klassiske kamp for ligestilling mellem mænd og kvinder. For det er der behov for, mener hun.

"Det er vigtigt i alle fora, at der er en ligelig kønsfordeling. Jeg siger ikke, at der skal være 50 procent kvinder, men det er et realistisk mål at nå til en 40/60 procents fordeling. Vi kvinder udgør trods alt halvdelen af jordens befolkning," siger Mette Poulsen, der for eksempel går klart ind for øremærket barsel til fædre og kvindekvoter i bestyrelser.

Endelig udgør klimaet også en af hendes vigtige mærkesager. Og netop her mener hun, at Europa-Parlamentet har en afgørende betydning.

"Vi er langt fremme i Danmark i forhold til miljø og klima, men vi kan bare ikke gøre alt arbejdet alene. Vi er nødt til at være ambitiøse, og ønskescenariet er, at alle EU´s medlemslande bliver 100 procent selvforsynende i vedvarende energi," slår hun fast.

Hvis det lykkes at blive valgt til Europa-Parlamentet, vil det være Mette Poulsens ældste søn, Daniel, der overtager hendes plads som førstesuppleant til kommunalbestyrelsen i Rudersdal.