Løst krudt i pistolen

Regeringen har skudt med løst krudt i kravet til kommunerne om fire milliarder i besparelser på de kommunale budgetter næste år. For mens forhand-lingerne er i fuld gang mellem KL og regeringen, viser det sig nu, at regeringen har forhandlet uden et flertal for sin linje.