Løsladt og gældsat: Dømte skylder to milliarder

Gæld kan gøre det svært for dømte at komme videre i tilværelsen efter afsoning af straffen.