Løkkes dekret for lægestudiet i Højesteret

De lægestuderendes forening fortsætter kampen mod den daværende sundhedsministers bekendtgørelse om en stramning af uddannelsen til speciallæger.

Hvis Lars Løkke Rasmussen (V) tror, at hans gerninger som sundhedsminister er et anliggende for de historiske arkiver, så tror statsministeren fejl.

Det mener i hvert fald Foreningen af Danske Lægestuderende (FADL).

Foreningen har besluttet at anke landsrettens afgørelse om en bekendtgørelse, som den daværende sundhedsminister i 2007 brugte til at ændre de studerendes uddannelse til speciallæger.

Ifølge en pressemeddelelse fra FADL kunne Østre Landsret ikke udelukke, at ministerens reform af den lægelige videreuddannelse ville medføre dårligere læger og forringe forskningen. Landsretten vurderede dog ikke, at bekendtgørelsen var ulovlig, således som de lægestuderendes forening havde anført.

Efter at have gennemgået dommen vurderer FADL's hovedforening fortsat, at Løkke Rasmussen overskred sine beføjelser som sundhedsminister, da han indførte en regel om, at nyuddannede læger skal begynde deres hoveduddannelse i et speciale senest fire år efter, at de har begyndt deres turnus.

Ministeren indførte reglerne for at øge rekrutteringen af speciallæger. Men Kristin Steinthorsdottir, formand for FADL's hovedforening, afviser argumentet.

– En reel tvangsplacering af læger i specialer, de ikke egner sig til, er urimelig over for såvel lægerne som de patienter, det går ud over, siger hun.