Løkke om kasseeftersyn: Frygter det værste

Inden udgangen af august vil V-regeringen fremlægge et kasseeftersyn, siger Lars Løkke Rasmussen.

Et håndværker-tilbud.

Sådan betegnede den daværende S-R-SF-regeringens finansminister, Bjarne Corydon (S), den økonomi han overtog efter VK-regeringen.

Efter valget er taburetterne byttet rundt, så Venstre er tilbage i regeringskontorerne, men tonen er nøjagtig den samme fra den nye V-regering.

Ifølge Lars Løkke Rasmussen vil Venstre inden 1. september fremlægge et kasseeftersyn, og det vil formentlig ikke blive et kønt syn, må man forstå på den nye statsminister.

– Jeg frygter, at vores værste anelser kommer til at holde stik. Vi påtalte flere gange i valgkampen, at den tidligere regering havde givet løfter, der ikke var dækning for.

– Det gælder blandt andet togfonden, afgiftsfritagelsen for elbiler, og der var heller ikke rygdækning for den tidligere regerings højere investeringsniveau, siger Lars Løkke Rasmussen.

Med meldingen sender Lars Løkke Rasmussen et signal til de øvrige partier i blå blok om, at der ikke vil være mange penge at komme efter, når partierne skal til forhandling om næste års finanslov til oktober.

– Jeg frygter, at vi med efterårets finanslov kommer til at kæmpe en brav kamp for at holde os inden for budgetreglerne. Det får vi syn for inden for få uger, siger Lars Løkke Rasmussen.

På grund af kasseeftersynet vil V-regeringen ikke som normalt fremlægge regeringens finanslovforslag i slutningen af august. I stedet vil det ske til oktober, hvor Folketinget også åbner igen efter sommerferien.

Socialdemokraternes finansordfører Benny Engelbrecht afviser Løkkes kritik af SR-regeringens økonomi:

– Løkke efterlod selv en økonomi, der var under henstilling fra EU, mens vi har afleveret en økonomi i topform, hvor Danmark nu er ude af krisen, siger Benny Engelbrecht og tilføjer:

– I virkeligheden handler det om, at Løkke ikke kan gennemføre alle de skattelettelser, han har lovet folk, men det må han selv tage ansvaret for i stedet for at bruge os som undskyldning.

Lars Løkke Rasmussen fik på sommergruppemødet sendt et signal til Dansk Folkeparti om, at han i efterårets arbejde vil prioritere flere af partiets mærkesager.

Det gælder både øget tryghed i form af flere betjente, mere vækst i provinsen og ikke mindst bedre kernevelfærd med særlig vægt på sygehusene.

Til gengæld nævnte Lars Løkke Rasmussen ikke Liberal Alliances ønsker om lettelser i topskatten og grundskylden som særlige prioriteter.