Løhde står fast: Statsansattes fridage kan inddrages

Ministeren for offentlig innovation står fast på, at det er arbejdsgiverens ret at opsige betalte fridage.

Minister for offentlig innovation Sophie Løhde vil ikke bremse lokale statslige arbejdsgivere, som opsiger aftaler om arbejdsgiverbetalte fridage.
Minister for offentlig innovation Sophie Løhde vil ikke bremse lokale statslige arbejdsgivere, som opsiger aftaler om arbejdsgiverbetalte fridage.

– Lokalt besluttede medarbejdergoder som eksempelvis arbejdsgiverbetalte fridage er ikke støbt i cement og uforanderlige.

Sådan lyder det fra minister for offentlig innovation Sophie Løhde (V). Hun var onsdag kaldt i samråd, efter at lokale statslige arbejdsgivere har opsagt tre arbejdsgiverbetalte fridage: 24. og 31. december og 5. juni.

Sophie Løhde fastslog på samrådet, at de statslige arbejdsgivere efter hendes mening skal have ret til at opsige lokale aftaler om arbejdsgiverbetalte fridage:

– Så nej, jeg har ikke tænkt mig, at vi fra centralt hold skal tvinge de statslige arbejdsgivere til at opretholde arbejdsgiverbetalte fridage.

Hun udtrykker forståelse for, at medarbejderne og deres fagforeninger er utilfredse med beslutningen og ser den som en forringelse af deres vilkår.

– Men det er en beslutning, som ligger hos de lokale arbejdsgivere. Jeg vil som minister ikke gå i gang med at administrere i detaljer på vegne af arbejdsgiverne, siger Sophie Løhde.

Hun henviser samtidig til, at det ikke er alle statslige ansatte, der har de tre arbejdsgiverbetalte fridage.

– Det er i høj grad embedsmænd i departementer og styrelser. Der er altså ikke tale om en generel ret på tværs af staten til arbejdsgiverbetalt fri, siger ministeren.

Beslutningen om at opsige fridagene har givet anledning til en voldgiftssag, som snart ventes afgjort. Den skal give svar på, om arbejdsgivere ensidigt kan opsige fridagene.

SF's beskæftigelsesordfører, Karsten Hønge, kalder arbejdsgivernes fremfærd for demotiverende. Arbejdsgiverne "skalter og valter" med medarbejdernes vilkår uden at diskutere kompensation, siger han.

– Ministeren siger, at fridagene ikke er støbt i cement. Nej, selvfølgelig er de ikke det.

– Men når ministeren selv siger, at fridagene repræsenterer en værdi, vil det være naturligt, at staten møder op til overenskomstforhandlingerne med kravet, siger Karsten Hønge, der havde indkaldt til samrådet.

Formanden for Ingeniørforeningens (IDA) 12.000 medlemmer på det offentlige område, Carsten Eckhart Thomsen, havde håbet på en forsikring om, at der ikke ligger aktuelle planer om at inddrage feriedage.

– Den melding kom ikke. I stedet hørte vi ministeren bakke utvetydigt op om de lokale ledelser, der har inddraget fridagene.

– Det ærgrer mig, at ministeren ikke anerkender, at den slags hører til ved overenskomstforhandlingerne, siger Carsten Eckhart Thomsen.