LO og FTF: Der skal flere penge til nyt dagpengesystem

LO og FTF bakker op om forslag fra Dagpengekommissionen, som de selv sidder med i, men vil have flere penge.

Hovedorganisationerne LO og FTF har med Dagpengekommissionens forslag til fornyelse af dagpengesystemet fået flere ønsker opfyldt.

Det lyder i en pressemeddelelse fra LO og FTF, som begge er repræsenteret i kommissionen, og som tilsammen repræsenterer mere end 1,5 millioner lønmodtagere.

– Vi har fra starten sagt, at vi ønsker et dagpengesystem, hvor færre falder ud, hvor der er bedre muligheder for at genoptjene retten til dagpenge, og hvor det kan betale sig at tage småjob, siger LO's formand Harald Børsting, der har siddet i kommissionen.

– Det har vi opnået med forslagene fra Dagpengekommissionen, tilføjer han.

Dagpengekommissionen havde til opgave at finde løsninger, der ikke koster flere penge end i dag. Og det er til gengæld ikke på fagbevægelsens ønskeliste, siger FTF's formand Bente Sorgenfrey, som også har deltaget i kommissionens arbejde.

– Vi bakker fuldt op om den model, kommissionen foreslår, men vi er uenige i, at hele finansieringen skal findes inden for den nuværende økonomiske ramme. Der er brug for nye politiske penge, siger Bente Sorgenfrey.

Også Harald Børsting opfordrer til, at politikerne finder pengene til et nyt dagpengesystem.

– Vi har ønsket at være med til at definere det nye dagpengesystem. Og for at være en reel og troværdig forhandlingspartner har vi accepteret at medvirke til at finansiere et nyt dagpengesystem, som er bedre og mere attraktivt end det nuværende.

– Men vi har omvendt gjort det klart, at det er urimeligt, hvis kun a-kassemedlemmerne og de arbejdsløse skal betale for de fejltagelser, der blev aftalt på Christiansborg i den sene nattetime i 2010, siger LO-bossen med henvisning til den seneste dagpengereform.

Der har dog været intern uenighed i kommissionen, som ud over Bente Sorgenfrey og Harald Børsting også består af fem eksperter og repræsentanter for arbejdsgiverne, Jan Olsen fra KL og Fini Beilin fra DA.

De to hovedorganisationer ser det derfor nødvendigt at komme med en mindretalsudtalelse, hvor de højst accepterer én karensdag hver fjerde måned, hvor kommissionen lægger op til to karensdage hver tredje måned.

Hovedorganisationen FTF repræsenterer 450.000 primært offentlig ansatte lønmodtagere i 74 faglige organisationer. LO er paraplyorganisation for 17 fagforbund og repræsenterer 1,1 millioner medlemmer