LO-krav møder regering inden forhandling

Lønmodtagerorganisationerne modtager ikke regeringens udkast med åbne arme forud for trepartsforhandlinger.