TV-stationer opgiver at blive digitale

Foto: David Abildgaard