Livsfarlige vejhuller bliver nu lappet

Beboerne på Jellerødgårdsvej i Kokkedal har i lang tid undret sig over, at dybe vejhuller ikke lappes. Først nu erkender Banedanmark sit ansvar, og hullerne lappes i meget nær fremtid

Det kan gå helt galt i svinget på Jellerødgårdsvej ved Lågegyde.

Et kæmpemæssigt og dybt hul i asfalten, som nærmest fylder det meste af den ene vejbane, gør, at bilister og cyklister må over i den modsatte kørebane for at passere. Og når så der kommer modkørende i svinget, er det med at holde tungen lige i munden. Og foden på bremsen.

Tager man så lidt længerede ned ad Jellerødgårdsvej – i det modsatte spor – så skal man især som cyklist virkelig passe på, at man ikke kører ned i de mange drabelige huller, som er midt på vejen.

Hullerne har været der gennem meget lang tid. Beboerne på vejen har forsøgt at få placeret et ansvar, og her talte afgørelsen fra et vejsyn 31. oktober 2013 sit tydelige sprog: Banestyrelsen under Banedanmark har ansvaret for den vestlige del af vejen. Den del af vejen, som ligger tættest jernbanen.

Først for nogle uger siden blev vejsynets afgørelse stadfæstet – næsten et halvt år efter vejsynet.

Der er dog helt princippielle grunde til, at Banedanmark ikke bare klasket nogle skovfulde asfalt i hullerne, forklarer sentionschef Mads Thostrup til Ugebladet:

"Det er en privat fællesvej, og for os har sagen været princippiel, fordi vi tidligere ikke har haft de samme facadeforpligtelser som andre grundejere. Men eftersom vi har to indgange til vores matrikel fra Jellerødgårdsvej, gælder der nu de samme regler for os. Der har været en tilsvarende situation i Sorø, hvor Vejdirektoratet har underkendt vores standpunkt. Det betyder, at vi ikke længere kan påberåbe os vores særstatus. Og derfor har sagsgangen været så lang."

Mads Thostrup meddelte Ugebladet i sidste uge, at Banedanmark nu sætter sin entreprenør i gang med at udbedre asfaltskaderne.

"Vi skal opføre os ordentligt over for vores naboer, og det betyder, at nu gør vi noget," siger han:

"Jeg håber, at grundejerforeningen vil fungere som vejlaug. Og vi vil deltage i vejlaugets møder, hvor vi skal aftale, hvad vedligeholdelsen af vejen vil koste. Nu skal vi videre med det," slutter han.

Mandag morgen var der til at starte med smidt grus i de dybeste af hullerne på Jellerødgårdsvej.