Lions Park fylder 40 år

I 1969 erhvervede Lions Club et stykke jord for 100.000 kroner. Sælgeren var Karen Blixens bror, Thomas Dinesen. Det blev starten på opførelsen af Lions Park Hillerød

Foto: John Jessen Hansen

Da Karen Blixens bror, Thomas Dinesen i 1964 blev bekendt med planerne om, at der skulle etableres en vejforbindelse tværs over Vængets jorder, der hvor hans ejedom lå, ønskede han at sælge grunden.

Det var her Lions Club Hillerød kom ind i billedet. De havde nemlig længe ønsket at opføre en institution i lighed med Lions Park i Søllerød. Da man ydermere kunne erhverve sig den smukke grund for 100.000 kroner, var det bare om at slå til.

Opførelsen af Lions Park Hillerød blev sat i gang den 23. september 1969 og 28. juni 1970 stod institutionen færdig med en plejeafdeling til 27 beboere og en kollektiv afdeling med seks blokke med i alt 90 lejligheder.

At det er meget attraktivt at bo i Lions Park er ventelisten en god indikator for. I dag er der skrevet over 500 personer på ventelisten.

I dag er der åbent for alle. Lions medlemmer har ikke længere fortrinsret.

Fremtiden står på byggerod. Selve plejeafsnittet skal senere i år bygges om. Der skal bygges en etage på. Det sker på baggrund af de nye regler på området, som kræver større boliger end de nuværende.

Lions Park Frederiksborg inviterer i anledning af institutionens 40 års jubilæum til reception for husets venner onsdag den 23. september fra 14-16.