Lillerød Boligforening og administration på slingrekurs

Af Poul Andersen, Rugvænget 6, 3450 Lillerød:

Den 4. februar 2015, oplyser Lillerød Boligforenings forretningsfører Tonny Bjørn, at foreningens hovedbestyrelse har besluttet lovligheden i sagen om lejeændring af 27. januar 2015 i foreningens afd.5, Rugvænget/Sydvænget skal forelægges Beboerklagenævnet til vurdering/afgørelse.

Da loven foreskriver, at vi som den anden part i sagen senest en uge efter sagen er indbragt, skal modtage meddelelse fra nævnet, og vi endnu intet har hørt den 14. februar, henvender vi os igen til Lillerød Boligforening for en forklaring.

Forretningsfører Tonny Bjørn oplyser den 19. februar, at grunden til vi intet har hørt, er den at sagen ikke er blevet forelagt Beboerklagenævnet som besluttet af hovedbestyrelsen den 3. februar. Boligkontoret Danmark vurderer at Beboerklagenævnet ikke er kompetent til at vurdere lovligheden i beboerdemokratiske beslutninger, hvorfor man vil forelægge sagen for Det Kommunale Tilsyn i stedet.

Tonny Bjørn, som sidder som lægdommer i Boligretten i Hillerød bør om nogen vide, at Beboerklagenævnet består af en jurist og 2 sagkyndige, som netop er udpeget til at tage stilling i sager om lovligheden af beboerdemokratiske beslutninger.

Tonny Bjørn oplyser afslutningsvis, at vores åbne brev til Boligkontoret Danmarks ledelse, vores læserbrev og yderligere henvendelser om samme ikke vil blive besvaret, idet man afventer Tilsynets vurdering.

Spørgsmålet trænger sig på…er det den samme boligdirektør, der sad i tænketank og udtænkte regler for "God ledelsesskik" og som påberåber sig, at stå for åbenhed og troværdighed samt værne om beboerdemokratiet, der nu stikker hovedet i busken og vil have andre til at rage kastanjerne ud af ilden for sig?