Lidegaard: Udelukker ikke militær intervention i Irak

Udenrigsministeren afventer situationen i Irak, før det kommer på tale med Danmark i en militær intervention.