Lidegaard erkender fejl og beklager i solcellesag

Martin Lidegaard skulle have underrettet Folketinget om øgede udgifter til solcelleloven, erkender han.