Liberal dobbeltmoral i byrådssalen

Mikael Lemberg,

byrådsmedlem (S), Bakkegade 30, 1.th., Hillerød, skriver:

Venstre og Klaus Markussen giver den rigtig som husejernes beskytter for tiden. Der er tilsyneladende ingen grænser for deres forargelse over den kommunale ekspropriation i Ullerød.

Det kan vi socialdemokrater ikke have noget imod. Det ligger også os meget på sinde at jordejerne kompenseres rimeligt, hvorfor vi er trygge ved at lade den uvildige taksationakomite om at fastsætte en rimelig pris.

Men netop derfor undrer det mig såre at læse denne passage af Klaus Markussens læserbrev i Hillerød Posten:

"Venstre påpegede at når flertallet i byrådet skred til ekspropriation, så åbnede man for en blankocheck … og værst af alt: Man bestemmer ikke prisen selv. Det gør en taksationskommission!"

Venstre ville altså dengang ikke ekspropriere, fordi de frygtede at måtte købe for dyrt – og nu mener de at ekspropriation er skidt fordi det ikke tilgodeser ejerne NOK? Det lyder som dobbeltmoral i mine ører…