Lavere boligudgifter i Nordsjælland

En opgørelse fra Nykredit viser, at de samlede boligudgifter i forhold til gennemsnits-indkomsten er faldet med et halvt procentpoint i Nordsjælland i tredie kvartal af 2007. Også i Østsjælland er boligbyrden faldet en smule. Alle andre steder er de samlede boligudgifter steget. Det skyldes hørere renteudgifter og stigende oliepriser. På landsplan er de samlede boligudgifter steget med et halvt procentpoint.Selv om Nordsjælland skiller sig ud hvad angår boligudgifterne, er det stadig forholdsvis dyrt at bo i regionen. Boligudgifterne i Nordsjælland udgør 60,9 procent af en gennemsnitsindkomst. På landsplan udgør boligudgifterne 46,6 procent af gennemsnitsindkomsten.Ifølge Nykredit er det de faldende huspriser, som nu slår igennem på de samlede boligudgifter. Stigende renter og højere oliepriser trækker den anden vej. Og derfor brugte huskøberen mere af sin indkomst på bolig i 9 ud af 11 landsdele i 3. kvartal sammenlignet med 2. kvartal. 6%-lånet var det primære valg mellem de fastforrentede lån i 3. kvartal. Derfor stiger boligbyrden mange steder i landet på trods af lavere huspriser.