Langt flere ældre beholder alle deres naturlige tænder

I 1987 manglede cirka 51 procent af de 65-74-årige samtlige naturlige tænder. I 2017 var det seks procent.