Landsret fejler i straffesag om overgreb

Højesteret har løsladt dømt i sædelighedssag. Der er alvorlig tvivl om grundlaget for en del af Østre Landsrets dom på et års fængsel.