Landets dyreste asfalt

Det kommende parkeringshus på Sortebrødre Plads når op på en kvadratmeterpris, der kan måle sig med de mest eftertragtede villaer i København.

Men en kvadratmeterpris svarende omtrent til prisen pr. boligkvadratmeter i villaer på Frederiksberg C. i København er der næppe nogen, uanset politisk observans, der vil hævde, at parkeringspladserne i det kommende parkeringshus på Sortebrødre Plads bliver et røverkøb. Byggeriet løber op i en anslået sum af 84 millioner kroner og vil kunne huse 500 biler på lige så mange parkeringspladser. Imidlertid indgår det i planen for byggeriet at nedlægge et stort antal eksisterende parkeringspladser, hvorfor nettogevinsten bliver i omegnen af 200 ekstra parkeringspladser.

Det bedste til din bil

Med et omtrentligt areal på 10 kvadratmeter pr. plads er det herefter et hurtigt regnestykke at nå frem til en pris på 42.000 kroner pr. kvadratmeter bilplads. Det er således ikke en overdrivelse at hævde, at hver eneste bås gennemsnitligt bliver betydeligt dyrere end den bil, der holder i den. Dette regnestykke kan dog blive endnu mere iøjnefaldende, hvis lokalplanen udnyttes fuldt ud med bebyggelse. I det tilfælde kan nettogevinsten af parkeringspladser blive så lille som bare 60 ekstra parkeringspladser. I så fald lander prisen pr. bås på svimlende 1,4 millioner kroner, og altså en kvadratmeterpris på 140.000 kroner. Og her kan hverken villaerne på Strandvejen eller lejlighederne i Nyhavn være med længere.

Sjældent fyldt på pladsen

Planen om det nye parkeringshus er allerede vedtaget af et flertal i byrådet uden om Venstre og Dansk Folkeparti, og det forventes at blive påbegyndt i starten af 2017 og stå færdigt ved udgangen af samme år. Byggeriet kommer til at bestå af tre parkeringsdæk med en maksimal højde på ti meter, hvilket beboerne i området blandt andet luftede deres utilfredshed med på borgermødet den 6. januar. Her blev tanken også luftet, at det påtænkte parkeringshus måske slet ikke dækker byens reelle behov for parkeringspladser. Dette mener Bent Jørgensen (V) i hvert fald ikke, det gør.

"Placeringen kan diskuteres. Der er sjældent fyldt på Sortebrødre Plads – men det er der til gengæld i andre dele af byen. Der ville være større behov for en udvidelse på fx Bønnelyckes Plads. Jeg synes, man skulle have gjort sig den ulejlighed at undersøge, hvad man kunne få ud af det", siger Venstrepolitikeren.

Han anerkender, at der er behov for ekstra kapacitet i midtbyen, men efterlyser at man undersøger andre muligheder end den påtænkte, fx et ekstra dæk på Sortebrødre Plads, hvor der er grusparkering i dag. Denne løsning ville ifølge Bent Jørgensen give op til 125 ekstra parkeringspladser for i omegnen af 35 millioner kroner.

Behov andre steder

Behovet for parkeringspladser lader til at være større andre steder i byen, idet der eksempelvis altid er kamp om pladserne på Schmeltz Plads, selv om P-henvisningssystemet har bidraget til at optimere kapaciteten på denne og andre parkeringspladser i midtbyen. Bent Jørgensen efterlyser, at man havde vendt flere sten i jagten på at facilitere lokale og tilrejsende billister i Roskilde midtby – både nu og i fremtiden.

"Det er i den anden ende af byen, parkeringsbehovet reelt er. Men man har set sig blind på denne løsning, og så skal den pinedød gennemføres. Imidlertid er der nu udsigt til, at det store projekt omkring Ny Østergade med butikker, boliger, hotel og mange parkeringspladser bliver realiseret. Det ville jo være oplagt at inddrage dette og få lagt en sammenhængende plan for parkeringsbehovet i Roskilde", siger han.

Det muliges kunst

Enhedslisten er en del af budgetaftalen, og har dermed lagt stemmer til det omdiskuterede parkeringshus. Der er dog langt fra tale om hjerteblod for Jonas Paludan (Ø).

"Vi er ikke tilhængere af et parkeringshus, men vi respekterer det budget, som vi vedtog sidste år. Som udgangspunkt ville vi slet ikke bruge de penge, som bestemt kunne bruges langt bedre på andre ting", siger han.

Lars Lindskov (K) og de Konservative er også med i aftalen, men han ser med mildere øjne på den kommende parkeringsløsning på Sortebrødre Plads.

"Jeg interesser mig for at parkeringshuset er en langsigtet investering til glæde for detailhandlen. Vi ønskede en anden udformning, men politik er jo det muliges kunst. Vi havde gerne set en model med boliger uden på parkeringshuset, men nu gælder det fra vores side i første omgang om at få flere parkeringspladser i byen", siger han og understreger samtidig, at han ikke tilslutter sig Venstres beregningsmetoder i forhold til antal og pris.

Samtidig anerkender han, at der ikke er et mindre parkeringsbehov andre steder i byen.

"Jeg tror da ikke vi slipper for at skulle diskutere et parkeringshus i den anden ende af byen i løbet af de næste 10-20 år. Men at diskutere om det skal ligge 500 meter i den ene eller anden retning er absurd. Det handler om at udbygge kapaciteten til glæde for detailhandlen og byen i det hele taget", fastholder han.

Byen vokser

Og netop detailhandlen ved formand for Roskilde Handel Torben Stevold lidt om, og han er umiddelbart tilfreds med udsigten til det nye parkeringshus.

"Alene det faktum, at der kommer ca. 1000 nye borger til byen om året presser bestående parkeringsmuligheder. Og når jeg i julen hører om, at kunderne er kørt andre steder hen netop på grund af manglende parkeringspladser, så er det afgørende for vores by, at der etableres flere muligheder for at støtte op omkring handelslivet", vurderer han.

Også i lyset af den vedtagne såkaldte byfortætningsplan for Roskilde mener Torben Stevold, at beslutningen er rigtig.

"Der generes en del indtægter i Sortebrødre-projektet i form af grundsalg og nye attraktive boliger i bymidten, som jo netop kan medfinansiere det kommende byggeprojekt", siger han.

Fakta:

Fristen for indsigelser og alternative forslag er den 29. januar på: lokalplan@roskilde.dk