Landbrugets udledning af ammoniak stiger

Danmark får svært ved at indfri EU-mål om mindre udledning af ammoniak. Det er dårligt nyt for naturen. Landbruget efterlyser, at regler for nye stalde ændres.