Landbrugets privilegier skal frem i lyset

Miljøministeren afkræves liste over områder, hvor landbruget får positiv særbehandling. Miljøvismænd ønsker opgør med, at landmænd betales for ikke at forurene.

Landbruget må præcis som alle andre erhverv vænne sig til at betale for at rydde op efter sin egen forurening. Det mener formandskabet i Det Miljøøkonomiske Råd, som er de økonomiske vismænd suppleret med miljøekspertise.

Ifølge vismændene er det skævvridende, at landbruget ofte får betaling for at skære ned i sin belastning af miljøet. Som når vandværker betaler landmændene for ikke at sprøjte med gift 50 meter fra drikkevandsboringer.

– At landbruget i vidt omfang er undtaget fra princippet om, at forureneren betaler svarer til, at der føres ressourcer fra andre brancher til landbruget. Landbrugets undtagelse får karakter af tilfældig omfordeling, skriver vismændene i en ny rapport.

SF kræver nu, at den nyudnævnte miljøminister, Karen Ellemann (V), laver et katalog over alle de undtagelser, som dansk landbrug har, hvor de egentlig skulle have betalt for at forurene.

– Det er lige fra lempelige regler til landbrugsbyggeri til betaling for at beskytte Natura 2000 områder og til at undlade at forurene vores drikkevand. Vi må have alle de undtagelser på bordet og have gjort op med dem, så vi kan få et landbrug med lige betingelser med alle andre brancher, siger SF's miljøordfører, Ida Auken.

Ligesom vismændene mener hun, at en nødvendig strukturudvikling er i gang i landbruget, som gerne skal udvikle sig til et naturligt ansvar for forurening og den nødvendige teknologi til at bekæmpe den.

– Det er grotesk, at vi i dag har et dybt forgældet landbrug og f.eks. et dybt forurenet vandmiljø, som det bliver meget dyrt at rette op på på grund af landbrugets synder, siger Ida Auken.