Landbruget holder øje med indsatsplaner for at sikre grundvand

Vi drøfter gerne, hvordan vi kan sikre rent drikkevand, men inden for rimelighedens grænser, siger landbruget.