Landbruget afviser vismandsrapport

Vismændenes miljøøkonomiske analyse konkluderer, at økonomisk hjælp til landbruget ikke er hensigtsmæssig. Analysen er misvisende, mener landbruget.

Vismandsrapport fra Det Miljøøkonomiske Råd offentliggør ny rapport om landbrug, rekreative værdier i by og land, energiforbrug og drivhusgasudledning samt international klimapolitik. Fra pressemødet torsdag den 25. februar i København, ses: Hans Jørgen W
Vismandsrapport fra Det Miljøøkonomiske Råd offentliggør ny rapport om landbrug, rekreative værdier i by og land, energiforbrug og drivhusgasudledning samt international klimapolitik. Fra pressemødet torsdag den 25. februar i København, ses: Hans Jørgen W

Landbruget anser vismændenes miljøøkonomiske rapport for misvisende. Rapporten bygger på forkerte præmisser og økonomiske fejltagelser, mener Landbrug & Fødevarer.

– Modsat vismændene mener vi, at en forbedring af vores konkurrenceevne gennem en lempelse af erhvervets rammevilkår er løsningen på problemstillingerne, siger formanden Michael Brockenhuus-Schack, der selv er medlem af Det Miljøøkonomiske Råd.

Landbrug & Fødevarer mener, rapporten har tre forkerte udgangspunkter:

For det første baserer rapporten sig på, at produktivitetsudviklingen de seneste 15 år har været negativ. Det er et ukorrekt billede, idet Fødevareøkonomisk Institut (FØI) også har undersøgt produktiviteten baseret på tal fra Danmarks Statistik.

Og FØI kan ikke dokumentere nogen negativ produktivitetsudvikling. Tværtimod ses i perioden 2000-2009 næsten udelukkende positive tal.

For det andet baserer rapporten sig på de mest pessimistiske af en række fødevareprise-scenarier, som OECD har optegnet. FAO derimod spår om stigende fødevarepriser og dermed også om et stort potentiale i erhvervet.

For det tredje laver DØR den fejlslutning, at en stigning i landbrugsproduktionen altid betyder en stigning i belastningen af klima og miljø.

– Gennem de seneste år har vi vist, at dette ikke er tilfældet: Siden 1985 er kvælstofoverskuddet fra mark faldet med 56 procent, fosforoverskuddet faldet med 77 procent og forbruget af bekæmpelsesmidler målt i aktivstof faldet med 60 procent. I samme periode er produktionen steget 23 procent, siger Michael Brockenhuus-Schack.