Lallende tale?

Jens Ives svar til lokallisten og Luc de Visme omkring fransk i folkeskolen viser en grad af kreativitet, vi ellers kun kender fra (franske!) surrealister. Den liberale og demokratiske tanke om valgmuligheder i folkeskolen afvises på basis af argumenter, der ikke foreligger endnu. Argumentet er 'de nye søgetal'.

De findes bare ikke endnu. 'Lad tallene tale', kalder Ive sit indlæg. Skulle der have stået 'lallende tale'? Derefter siger han at det er 'liberal politik at have holdninger'. Imponerende! Endelig toner Ive over i ren ideologi (og bestemt ikke liberal), idet han taler om '60ernes og 70ernes les affaire (sic) politik'. Har man ikke andre argumenter, kan man altid beskylde sine modstandere for at tænke som i 60ern eller 70erne. Hermed fandt Ive det stort set mest irrelevante argument, der kunne komme frem i denne sammenhæng. Men på humoristisk og ironisk vis får Ive alligevel vist os hvor vigtigt det er med fransk i folkeskolen: Det hedder 'laissez faire' og ikke, som Ive har skrevet 'les affaire'. Et minimalt kendskab til fransk have her hjulpet denne venstrepolitiker til at skrive korrekt dansk.

Det er urimeligt, at forældres og elevers ønske om en sidestilling af to fremmedsprog skal afvises helt uden argumenter. Og det handler ikke kun om den enkeltes ret til at vælge. Dansk Industri og mange andre aktører omkring dansk erhvervsliv er bekymrede for kvaliteten og variationen i de yngre generationers sprogkundskaber. Der er brug for folk der kan fransk såvel som tysk (og andre sprog) på højt niveau. Disse varierede sprogkundskaber får vi ikke gennem nedprioriteringer.

Afslutningsvis må man stille et spørgsmål: På hvis vegne taler Jens Ive? Er det på Venstres vegne, må det være partiets problem at stå inde for kvaliteten af svarene. Men hvis det er på kommunens og kommunalbestyrelsens vegne, må vi konstatere at denne type svar er udtryk for mangel på seriøsitet, der ikke længere handler om enkeltpersoner. Vi er borgere, der ønsker en dialog om vores børns skoler og daginstitutioner, men den kan ikke føres, hvis der fra kommunens side ikke kan komme noget, der blot ligner et svar og en basal evne til dialog.

Og…. Hvad skete der egentlig med den for over et år siden lovede regulering af trafikforholdene omkring Spirehuset?