Læserbrev: Vi har lyttet

Helle Anna Elisabeth Nielsen, byrådsmedlem for Lokallisten Ny Egedal har skrevet dette læserbrev i forbindelse med budgettet

Helle Anna Elisabeth Nielsen.
Helle Anna Elisabeth Nielsen.

Helle Anna Elisabeth Nielsen, byrådsmedlem i Egedal for Lokallisten Ny Egedal

Vi har lyttet – derfor fremsætter vi budgetforslag om mere hjælp til familier med handicappede børn og unge.

Der er stadig mange børn og unge der har det svært og hvis familier ikke mødes med en udstrakt hånd, når de søger hjælp i kommunen, men derimod oplever de skal kæmpe med og mod systemet. Vi skal være bedre til at sætte ind med den nødvendige hjælp og forebyggende initiativer i familierne og tænke mere i hvordan vi kan hjælpe maksimalt end minimalt inden for lovens rammer.

Derfor foreslår Lokallisten Ny Egedal at afsætte 8 mio. kr. til handicapområdet i dette års budgetforhandlinger, til hjælp til familier med handicappede børn og unge der har brug for ekstra støtte.

Vi har heldigvis sat et arbejde i gang. Tiltaget "tæt på tværs" der skal skabe bedre samarbejde mellem centrene i administrationen og et tættere samarbejde med forældre og pårørende, og et forløb med træning af vores rådgivere og visitatorer i samarbejde med Taskforcen og senest "én plan"-initiativet er alle eksempler på at området har vores fokus.

Men vi har stadigvæk en omgørelsesprocent der lægger for højt. Seneste tal fra Danmarkskortet viser 45 % for børnehandicapområdet og 52% på voksenhandicapområdet i 2018/2019 af sager der omgøres i ankestyrelsen. Det mener vi er for højt.

Vi skal have bragt tallene ned og vi skal hjælpe de familier der er ved at knække sammen under opgaven med at tage vare på et psykisk sårbarbart (usynligt) eller fysisk handicappet barn. De skal hjælpes langt bedre end tilfældet er i dag, så det slet ikke bliver nødvendigt at klage over vores sagsbehandling og vi kan få antallet af sager nedbragt.