Læserbrev: Venstres ønsker til Egedal-budgettet

"Egedal har nogle af landets mest velbesøgte klubber. Vi mener, at tiden er inde til at give lidt tilbage til klubberne," skriver Venstre i Egedal, som her præsenterer sine ønsker for "Budget 2021"

Venstres byrådsgruppe i Egedal har flere ønsker til det kommende budget. Foto: Venstre
Venstres byrådsgruppe i Egedal har flere ønsker til det kommende budget. Foto: Venstre

Venstre i Egedal og Venstres byrådsguppe

Tak til jer, der deltog i torsdagens borgermøde om budgettet. Det er ved dialog og samarbejde, vi bedst får indblik i, hvad der er vigtigt for jer, ligesom jeres henvendelser hver især er med til at give os et samlet overblik. På den baggrund har vi naturligvis gjort os nogle tanker omkring, hvad vi vil bringe med til forhandlingsbordet.

Livskvalitet hele livet. Der skal være flere voksne omkring vores yngste, og vi skal fortsat sikre en anstændig pleje af vores ældre. Hvor det er muligt, skal vi frigive mere tid til kerneopgaven – det kunne ex. være ved hjælp af it i hverdagen eller pedeller.

Egedal har nogle af landets mest velbesøgte klubber. Vi mener, at tiden er inde til at give lidt tilbage til klubberne.

Vi ønsker at understøtte frivilligheden mere. Vi kunne forhøje puljen til både erhvervsliv og foreninger, så de kan udvikle samarbejdet. Vi kunne sætte frivillighed på skoleskemaet – erfaringer viser, at det giver lyst til at engagere sig i foreningerne senere i livet.

Ølstykke og Smørum Bypark bør danne rammen om flere fantastiske arrangementer. Vi forestiller os, at vi som kommune indgår et samarbejde omkring musikarrangementer.

I Investeringsplanen er der afsat 28 mio. til udvidelse af institutioner i Ølstykke. Det beløb vil vi gerne forhøje og i stedet bygge en helt ny institution. Vi har allerede masser af gode erfaringer med den nye daginstitution i Smørum, som vi kan trække på – og med en placering ved siden af det kommende plejecenter ved Egedal station vil vores yngste og ældste borgere få masser af glæde af hinanden ved samarbejde og fælles have.

Der ligger også forbedringer på skolebygninger i både Smørum og Ølstykke i Investeringsplanen. Dem ser vi gerne fremrykket. Og så skal vi fortsat fokusere på indholdet og sørge for at udfordre den enkelte elev ved plads til fordybelse samt mulighed for støtte og sparring.

Vi kunne godt tænke os en cykelsti fra Slagslunde til Stenløse for at skabe mere sammenhæng i kommunen. Vi har en fantastisk natur i Egedal, og det seneste halve år har

vi alle lært at benytte den på helt nye måder. Det ser vi gerne fortsætter både i fritiden, men også i skoler, dagtilbud og plejecentre – derfor bør naturpleje og vedligehold udvides.

Udover at Stenløse stadion i sig selv trænger til en opdatering, så ser vi et helt konkret behov for et nyt lysanlæg, samt at vi gentænker trafikforholdene omkring tilkørsel og parkering.

Vi har brug for at få Stenløse Kulturhus løftet. Det skal i højere grad kunne danne rammerne om et blomstrende kultur- og foreningsliv. Det kunne være med en fast 'vicevært' og med en bygningsmæssig åbning, så huset bliver en naturlig indgang til Stenløse og de mange gode handelsmuligheder. Et samlingspunkt for hele familien.

Venstre har i mange år sat sit præg på budgettet og retningen i Egedal. Det vil vi blive ved med, og som det fremgår, har vi fortsat mange ønsker til den fremtidige udvikling. Muligheden for ønsker og budgetudvidelser er resultatet af en sund økonomi og et bredt samarbejde, hvor flere partier har taget ansvar i de forgangne år. Det, håber vi, vil fortsætte. Et budget er i sandhed kompromisets kunst. Ingen kan få alle ønsker opfyldt, men vi er overbevist om, at vi sammen kan finde frem til et fornuftigt resultat til glæde og gavn for Egedals borgere.