Læserbrev: Sikker skolevej nu: Egedal kommune passer på bierne – men hvad med vores børn?

Bliver børnenes sikkerhed prioriteret," spørger en læser.
Bliver børnenes sikkerhed prioriteret," spørger en læser.

Kommer vores børn mon sikkert hjem fra skole i dag? Hver dag stiller vi forældre til børn, der i sommer blev tvunget til at skifte fra Toftehøjskolen til Hampelandsskolen, os selv dette spørgsmål.

Her to måneder inde i det nye skoleår er der praktisk talt intet sket i forhold til at skabe en sikker skolevej for de børn, der kommer fra Ølstykke Stationsby. Kommunen har været ude med lidt blå maling, men har ikke ændret noget på de fundamentale faremomenter: den for smalle dobbeltrettede cykelsti, krydset Ny Toftegårdsvej/Carl Hansens Allé/Østervej, indkørslen til SFO'en. Skolebestyrelsens krav om en sikker skolevej er fra politisk hold blevet ignoreret. Det samme gælder konklusionen i Cowi-rapportens analyse af trafiksikkerheden: Skolevejen mange steder er "ikke trafiksikker" for de bløde trafikanter.

Cyklende børn skal krydse den befærdede Ny Toftegårdsvej langs et almindeligt fodgængerfelt (da cykelstien her ændres fra enkelt- til dobbeltrettet). Her burde der laves en tunnel (som så mange andre steder i Ølstykke) – alternativt en lysreguleret overgang. De mørke morgener er lige om hjørnet, og der er ikke engang en advarselslampe over fodgængerfeltet. Dernæst køres af for smal dobbeltrettet cykelsti og over indkørslen til SFO'ens p-plads, hvor ingen kan se hinanden ordentligt. Alle alarmklokker burde ringe på rådhuset.

Næste sommer skal ca. 200 elever mere tage turen til Hampelandsskolen hver dag, når Toftehøjskolen afvikles helt. De fleste vil formentlig cykle i skole.

At lukke en skole er en stor beslutning, der påvirker mange familier – det mindste, man kan forvente, er, at de ansvarlige politikere prioriterer vores børns sikkerhed. Behovet for trafiksikrende tiltag er åbenlyst, men hvor bliver pengene af? Tankevækkende, at politikerne i år har fundet penge til supercykelsti fra Jyllinge og nyasfaltering af stier omkring Toftehøjskolen, som man … nåja … har besluttet at lukke.

Det haster med politisk prioritering og handling! Det er for pokker vores børns basale sikkerhed, det handler om.