Læserbrev: Bettina Zarp svarer borgmester Karsten Søndergaard

Bettina Zarp, byrådsmedlem for Dansk Folkeparti i Egedal Kommune, svarer Karsten Søndergaard i debatten om taletiden på byrådsmøderne

Bettina Zarp, byrådsmedlem i Egedal Kommune
Bettina Zarp, byrådsmedlem i Egedal Kommune

Bettina Zarp, byrådsmedlem for Dansk Folkeparti i Egedal Kommune

Kære Borgmester Karsten Søndergård.

Først vil jeg starte med at rose dig, da jeg opfatter dig som værende en god og dygtig mødeleder.

I forhold til det punkt jeg refererer til i mit tidligere læserbrev, vil jeg som allerede beskrevet fortsat have min egen mening og holdning til, hvordan du netop håndterede dette meget vigtige punkt. (Byrådets stillingtagen til et nyt arresthus samt bevilling af ressourcer til byudvikling på Kildedal Nord – Beslutning.)

Ja, der er mange følelser involveret i denne debat om arresthuset, men jeg er af den klare opfattelse, at både sund fornuft og en god demokratisk diskussion desværre blev tilsidesat under netop dette meget væsentlige punkt. Ja, du har retten til at gøre brug af styrelseslovens bestemmelser som bl.a. omhandler, at ethvert byrådsmedlem kan begrænses til kun at få ordet én gang under hvert punkt. Det til trods er jeg dog glad for, at du i vores byråd aldrig har benyttet dig af denne begrænsning i vores ytringsfrihed.

Vi som byrådsmedlemmer får vores vederlag, så vi bl.a. kan købe os fri fra arbejdstid i vores primære job. Selv er jeg selvstændig erhvervsdrivende og har gentagende gange måtte tilsidesætte mit eget erhverv og dermed også en manglende indtjening, når vigtige møder eller ekskursionsture i forbindelse med mit byrådsarbejde har krævet min tilstedeværelse (min mødedeltagelsesprocent taler vist for sig selv).

Din argumentation for, at lange debatter omkring vigtige emner, som eksempelvis arresthuset i Kildedal nord, ikke må trække ud, er derfor efter min mening en smule vag, da vi jo netop som folkevalgte byrådspolitikere får vederlag , så det giver mulighed for at frikøbe arbejdstimer den efterfølgende dag, som jo bl.a. er en del af intensionen med vederlagets udbetaling.

I et demokratisk samfund som vores, er læserbreve og artikler en af de måder, hvorpå borgerne i Egedal kommune kan følge byrådets og de enkelte byrådspolitikers stillingtagen. Borgerne får ligeledes mulighed for at følge med i processen omkring vigtige beslutninger og ikke mindst grundlaget for de endelige afgørelser som bliver truffet – derfor vælger jeg netop at informerer gennem mine læserbreve.

Din invitation til en kop kaffe modtager jeg med tak, men dialog-kaffe med borgmesteren vil dog aldrig komme til at erstatte mine læserbreve og ej heller kommunikationen ud til borgerne via disse.