Læserbrev: Ældreområdet i Egedal Kommune har 11,2 mill.kr. liggende i kommunekassen – modtaget som bloktilskud

Formand for Egedal Seniorråd sætter fokus på økonomien på Egedals ældreområde. Arkivfoto
Formand for Egedal Seniorråd sætter fokus på økonomien på Egedals ældreområde. Arkivfoto

Havde ovennævnte beløb på 11,2 mill.kr. været anvendt på ældreområdet, så var Egedals udgift pr. 67+ årige hævet med ca. 10% i forhold til nøgletallet på 31.563 kr. pr. 67+ årige.

Men der er stadigvæk et langt stykke op til gennemsnittet for regionens kommuner på 48.442 kr.

Nu må vi så håbe på, at politikerne holder ord til budget 2020, og lader de puljemidler, der til næste år overgår til bloktilskud, forbliver på det "øremærket ældreområde", hvor puljemidlerne tidligere har været anvendt.

Vi har tidligere nævnt, Social- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal viser, at Egedal ligger i bund m.h.t. udgift til ældre pr. 67+ -årige.

Sådan er det fortsat. De seneste nøgletal for 2018, viser at Egedal nu ligger helt i bund blandt kommunerne i Region Hovedstaden. Det har ikke ændret sig i 2019, – tværtimod. Egedals udgift pr. 67+ – årig: 31.563 kr., Gennemsnit for regionens kommuner: 48.442 kr., Differencen mellem disse to beløb er: 16.879 kr. Prøv at gange det med antallet af 67+ årige i Egedal Kommune.

Det er mere end 100 mio.kr., som ældreområdet i Egedal Kommune har mindre til rådighed end gennemsnittet for Region Hovedstadens øvrige kommuner. Når et gennemsnit beregnes, så er der kommuner der liger over gennemsnittet og kommuner, der ligger under gennemsnittet. Ikke nok med at Egedal Kommune ligger langt under gennemsnittet. Egedal Kommune ligger helt i bunden.

På sin vis er det bemærkelsesværdigt, at ældreområdet alligevel fungerer så at sige tilfredsstillende. Det kan vi takke alle medarbejderne for på ældreområdet, der efter Seniorrådets opfattelse ser mere på muligheder end på begrænsninger. Det kan gå i en kortere årrække, og her tænkes på de sidste 4 – 6 år, hvor der er sket besparelser på ældreområdet hvert år, herunder væsentlige reduktioner på personalet.

Nu er det Seniorrådets vurdering, at nu må det stoppe. Vi accepterer ikke flere besparelser på ældreområdet, – tværtimod ønsker vi, at de besparelser, der er blevet foretaget i de sidste 4 – 6 år gradvis bliver tilbageført". Det drejer sig bl.a. om plejepersonale på plejecentre og i hjemmeplejen. Mere tid til den enkelte ældre er ønsket.

Derudover ønskes forebyggelsesaktiviteterne rullet tilbage, så vi med god samvittighed kan leve op til den godkendte sundhedspolitik: "Sund Egedal", "Værdighedspolitikken", "Demens venlig kommune" osv. I dag er vi bare: "En venlig kommune".