Lærerne har sat fokus på trivsel

Søndersøskolen har netop søsat en længervarende proces, der skal munde ud i en trivselspolitik for både børn og unge på skolen