‘Lær for Livet’ mangler frivillige mentorer i Skævinge

Frivillige søges til at sikre læring til anbragte børn

'Lær for Livet' mangler mentorer i Skævinge til at hjælpe børn mellem 10 og 13 år med lektier og faglige udfordringer. 'Lær for Livet' er et projekt støttet af Egmont Fonden, der, i samarbejde med de danske kommuner, handler om at sikre omsorgsfuld læring til mere end 1.000 anbragte børn over hele landet.

"Børn, der er anbragt og altså bor et andet sted end hos deres biologiske mor eller far, er nogle af de børn i Danmark, der har størst risiko for ikke at gøre folkeskolen færdig og aldrig få en ungdomsuddannelse. Men får børnene de rigtige redskaber, og mødes de med høje forventninger, kan de præstere bedre end statistikkerne, og for at støtte op om det har vi brug for mentorer i blandt andet Skævinge", udtaler direktør Illa Westrup Stephensen i en pressemeddelelse.

Som mentor skal man have lyst til i samarbejde med barnets plejefamilie eller anbringelsessted at gøre en forskel ved at være en faglig støtte for barnet samt give barnet nogle hyggelige oplevelser af almendannende karakter. Det kan for eksempel være at snakke om, hvad der står i avisen og sker i samfundet, men det kan også være en tur på museum eller en tur i teateret.

Den faglige støtte skal opretholde det faglige løft og lysten til at lære. Målet er, at øget selvværd, faglige successer og et stærkere tilhørsforhold til skolen skal skabe fundamentet for, at børnene kan gennemføre en ungdomsuddannelse og på længere sigt skabe et godt liv for sig selv.

"Som mentor skal man se sig selv som en rollemodel for barnet, være pålidelig, stabil og have et ønske om at hjælpe barnet nogle år frem, og man skal have tid og lyst til at bruge et par timer og transport hver uge på at mødes med sit mentorbarn", siger Illa Westrup Stephensen.

Det er rekrutteringsvirksomheden Manpower, der udfører en screening af ansøger forud for et match med mentorbarnet. Screeningen indeholder en gennemgang af faglig erfaring (CV + ansøgning), og ved udvælgelse gennemgår mentorkandidaten et dybdegående video/telefoninterview, hvorefter et match med et eventuelt mentorbarn gennemføres. Alle godkendte mentorer kommer på et to-dages introduktionskursus. Information om stillingen kan findes på Manpowers hjemmeside.

Lær for Livet

Lær for livet er et landsdækkende læringsprogram for anbragte børn. Projektet er finansieret af Egmont Fonden. Også kommunerne, der udvælger børnene, finansierer. Fra 2013 til 2024 skal cirka 1.000 anbragte børn mellem 10 og 13 år igennem programmet, der bl.a. består af en 2-ugers Learning Camp for at udfylde faglige huller. Det skal også give dem øget selvværd og større lyst til at lære og gå i skole. Børnene får tilknyttet en frivillig mentor, der læser lektier med dem en gang om ugen. Programmet for hvert barn strækker sig over seks år. Læs mere på http://laerforlivet.dk/.