Lænsning og afprøvning af brandhaner

Foto: Claus Dalskov