Læger frikender kolleger for 1813-chikane

Syv af otte læger, som har været mistænkt for chikane af akuttelefon, slipper for sanktioner fra lægeforening.

Syv ud af de i alt otte læger, der har været beskyldt for chikane mod akuttelefon 1813 i Region Hovedstaden, har ikke overtrådt de etiske regler for læger.

Sådan lyder konklusionen fra Lægeforeningens Lægeetiske Nævn, der tirsdag har holdt ekstraordinært møde om spørgsmålet, skriver Lægeforeningen i en pressemeddelelse.

I meddelelsen skriver nævnet, at der ikke er grundlag for at kritisere de syv af lægerne for at have overtrådt de etiske regler for læger.

I et tilfælde ønskes yderligere oplysninger fra lægen, hvorfor nævnet fortsat kigger på den ene sag og ønsker yderligere information.

Om de syv afsluttede sager siger nævnsformand Mogens Skadborg, at materialet fra Region Hovedstaden ikke beviser, at der er tale om chikane.

– Dertil kommer, at lægerne i de syv sager, som nu er afgjort, har kunnet henvise til faglige årsager til, at de har foretaget opkaldene til 1813.

Ifølge formanden har lægerne haft behov for oplysning om ventetider for at høre mere om den nye akutordnings konsekvens for vejledning af patienter og for helbredsoplysning om patienter, der har haft kontakt til 1813.

– Det var de nødt til, da ordningen med elektroniske udskrivningsbreve ikke fungerede. Nogle af lægerne har desuden haft akut syge familiemedlemmer, siger Mogens Skadborg.

Formanden peger på, at en stor del af opkaldene er foretaget før den 16. januar 2014, hvor Region Hovedstaden orienterede om, hvilke numre praktiserende læger skulle bruge ved lægefagligt behov for henvendelse til akutordningen.

– Det er et gennemgående træk i de syv sager, at der er tale om et trods alt begrænset antal opkald, siger Mogens Skadborg.

Over en periode på et par uger i starten af januar skulle der ifølge formanden have været mellem 15 og 28 opkald, der samtidig nævner, at der ikke er systematik eller et samlet mønster i forhold til henvendelserne.

Lægeetisk Nævn forventer at tage stilling til den sidste af de otte sager på sit næste møde den 13. maj 2014.

Hvis nævnet finder, at den ottende og sidste læge har overtrådt de etiske regler, kan der gives kritik og i yderste tilfælde indstilles til, at lægen ekskluderes af Lægeforeningen.