Kunstgræsbane

Vinteren nærmer sig og igen er det aktuelt, at Hillerød kommune mangler en kunstgræsbane til især fodbold. Politikerne, HSI, klubberne er alle enige om det nødvendige i at etablere en kunstgræsbane. Der sker desværre ikke noget i øjeblikket p.g.a. kommunes nuværende økonomiske situation. Men der er et lyspunkt. I oplægget til anlægsbudgettet for 2011, fremgår det, at såfremt der kommer indtægter fra salg af grunde, industrijord mv. vil en kunstgræsbane på Hillerød stadion, være højt prioriteret.

Så spørger jeg: Hvordan er man kommet frem til at banen skal ligge på Hillerød stadion? Hvilke undersøgelser er der foretage om f.eks.: Lavest mulige etableringsomkostninger, forhold om beliggenhed, tilgængeligheden for ALLE kommunens brugere og øvrige projektundersøgelser, som selvfølgelig skal foretages inden en placering af banen finder sted. Der er mange arealer i HELE Hillerød kommunen som burde være i spil og måske er væsentligt bedre egnet end Hillerød stadion.

I Hillerød kommune er der i dag omkring 14 fodboldklubber, så der er mange muligheder for en placering af en kunstgræsbane, som muligvis er mere ideel end Hillerød stadion. En placering banen skal selvfølgelig tilgodese flest mulige idrætsudøvere i hele Hillerød kommune.