Kun tre besparelser er droppet

Som de eneste besparelsesforslag blev nedlæggelse af Troldestuen, slukning af vejbelysning kl. 24-06 og fjernelse af tilskud til Lokalhistorisk Arkiv droppet på budgetseminar. Alt andet er fortsat i spil. Se det nye sparekatalog under denne artikel

Foto: Peter Klar

Kun tre elementer i det enorme sparekatalog blev droppet på weekendens budgetseminar: Nedlæggelse af Troldestuen for børn med særlige behov, slukning af vejbelysning kl. 24-06 og fjernelse af tilskuddet til Lokalhistorisk Arkiv.

Alle andre af de fremsatte forslag til besparelser er fortsat i spil.

Hvis bare ét byrådsmedlem på budgetseminaret ønskede at fastholde muligheden for at gennemføre en besparelse, er besparelsen blevet ført videre til høringsfasen, som varer fra mandag 13. september til fredag 17. september.

Erik Lund, bliver det så ikke de borgergrupper, der råber højest, der står med de bedste chancer for at undgå besparelser?

"Nej. Vi skal respektere høringsfasen og vil lytte til de kommentarer, der kommer, men vi vil også være opmærksomme på rimeligheden i at friholde områder, hvor der ikke blive råbt højt", siger Erik Lund.

Han tror ikke, at det denne gang lykkes at få et budgetforlig med deltagelse af samtlige 21 byrådsmedlemmer.

"Jeg tror ikke, vi får alle med, men jeg tror på et meget bredt forlig, hvor vi i hvert fald har de store partier med. Næsten alle er enige i, at vi skal spare 100 millioner kroner allerede fra 2011, og når vi er nået så langt, skal vi nok også blive enige", siger Erik Lund.

Hvis det nye sparekatalog vedtages i sin helhed, vil det medføre besparelser for 118 millioner kroner i 2011, 133 millioner kroner i 2012, 136 millioner kroner i 2013 og 137 millioner kroner i 2014.

Målsætningen med årets budgetaftale er et indgreb, der fører til en årlige besparelse på 100 millioner kroner i hvert af de følgende fire år.

Det nye katalog over besparelser kan ses som bilag under denne artikel.