Kun begrænset konflikt

Frederikssund kommune rammes kun begrænset af en eventuel faglig konflikt

Dansk sygeplejeråd varslede den 3. marts strejke og blokade over for de kommunale arbejdsgivere. I Frederikssund drejer det sig om cirka 90 sygeplejersker og sundhedsplejersker. Der er en forventning om at der bliver indgået en aftale om et nødberedskab.

Den resterende del af Sundhedskartellet samt FOA og BUPL har varslet en konflikt, der omfatter cirka to tredjedele af landets kommuner. Frederikssund Kommune er her blandt de cirka 30 kommuner, som organisationerne har valgt at undtage fra konflikt.

Det kan ikke udelukkes, at Kommunernes Landsforening (KL) svarer igen med en lockout, der omfatter alle landets kommuner.

Konflikterne er varslet til at træde i kraft den 1. april, men forligsmanden (forligsorganisationen) kan udsætte dem til senere ikrafttræden, eventuelt helt til den 5. maj.

På de øvrige overenskomstområder hvor der er indgået forlig mellem de faglige organisationer og KL, skal der foretages urafstemning blandt medlemmerne med henblik på godkendelse af det opnåede forhandlingsresultat.