Kronprinsesse Mary indviede boliger til veteraner

Flot efterårsvejr, da Høvelte fik royalt besøg

Af Michael Braunstein og Mads Hussing (foto)

Det var flot efterårsvejr med sol og hvide, drivende skyer, da Kronprinsesse Mary fredag 23. oktober klippede den røde snor over og dermed indviede KFUM's Veteranbo i Høvelte.

Kronprinsessen er protektor for KFUM's Soldatermission, og under besøget så hun nærmere på de nyrenoverede veteranboliger, der ligger ved KFUM's Soldaterhjem og Garderkasernen. Her blev hun modtaget af en af beboerne, veteranen Magnus Nordtun.

Programmet omfattede også musik ved Livgardens Musikkorps, velkomst ved landsformand for KFUM's Soldatermission Jesper Hornstrup, taler af formanden for lokalkomitéen, oberst Klavs Lawes, og af viceforsvarschef generalløjtnant Per Ludvigsen samt et indslag, hvor operasanger Merete Laursen sang under ledsagelse af Den Kongelige Livgardes Musikkorps. Endelig var der reception i KFUM's Soldaterhjem.

Blandt gæsterne var også Allerøds nuværende og tidligere borgmestre, Jørgen Johansen og Erik Lund.

På KFUM's Veteranbo kan veteraner bo fast i op til tre år i fællesskab med andre veteraner. Tilbuddet er for de veteraner og deres familier, der har behov for lettere støtte i en længere periode.

På KFUM's SoldaterRekreation tilbydes særlig omsorg og støtte i 1-12 måneder. KFUMs Veteranbo kan bruges i forlængelse af dette, eller det kan være for dém, der har brug for lettere hjælp.

Botilbuddet er permanent, men ikke for livstid. Erfaringen er, at det ofte tager lang tid at komme på fode igen, men samtidig er det ønsket at 'skubbe' veteraner ud i det store samfundsfællesskab igen, når de er parate til det.

I løbet af tre år er der tid til lære sit nye 'jeg' at kende og eventuelt få afklaret sin situation. Samtidig giver det en tryghed at vide, at KFUM's Veteranbo kan være ens base i de kommende år. Hvis der stadig er brug for lettere støtte efter tre-fire år, 'skubbes' veteranerne kærligt videre til et tilbud, der passer bedre til den enkelte, hedder det på kfums-soldatermission.dk.