Kritik af salg af havnekontor

Nykøbing
Odsherred Kommune afstod brugsretten af et nyt havnekontor i Nykøbing for 1,1 millioner kroner. Michael Kjeldgaard (S) kritiserer sagsforløbet.

Foto: Henrik Skovrider

Placeringen af et nyt havnekontor i Nykøbing deler vandene i byrådet i Odsherred.

Kommunen har nemlig afstået brugsretten af et havnekontor i en nybygget lejlighed for 1,1 millioner kroner til lejlighedens ejer, og det undrer Michael Kjeldgaard (S) sig over.

– Hvem har fastlagt prisen på 1,1 millioner kroner? Man skulle have haft en vurdering af værdien, enten fra kommunens jurister eller fra en uvildig ejendomsmægler, men det kan jeg ikke se nogen steder, der har været, siger Michael Kjeldgaard, der har bedt om en redegørelse i sagen.

Havnekontoret skulle have ligget i stueetagen i en af de 22 lejligheder, som i øjeblikket er ved at blive bygget på Korvetvej af AMB A/S, som tøjhandler Ole Bech står bag. Men både brugerrådet på Nykøbing Havn og havnerådet fandt ikke placeringen optimal, så de foreslog et andet sted på havnen til kontoret.

Dermed fik kommunen et problem, for ifølge en deklaration skulle AMB A/S vederlagsfrit stille et råhus til rådighed som brugsret til anvendelse som havnefogedkontor. Men det problem blev løst af sig selv.

– For vores projekt ville det være uhensigtsmæssigt med et havnekontor i en boligbebyggelse, og det ville også været svært at lave en fremtidig udvidelse af kontoret, siger Ole Bech.

Han tilbød at betale kommunen for afståelse af brugsretten, og parterne blev ifølge formanden for miljø- og teknikudvalget, Henrik Jensen (K), enige om en pris på 1,1 millioner kroner.

– Vi vurderede, at det var den rigtige pris, for for 1,1 millioner kroner plus en halv million kroner, som vi skulle have brugt på indretningen, kan vi bygge et nyt havnekontor. På den måde bliver det udgiftsneutralt, og vi opfylder brugernes ønske, forklarer Henrik Jensen, som tilføjer, at Ole Bech i første omgang tilbød én million kroner for lejligheden, men det blev ifølge Henrik Jensen afvist.

Kommunal redegørelse er ikke god nok

Michael Kjeldgaard er bange for, at kommunen ikke har fået den rette pris.

– Jeg synes ikke, man bare kan sjusse sig frem. Det er helt ude i hampen. Når man afstår brugsretten skal der finde en vurdering sted, siger Michael Kjeldgaard, men Henrik Jensen fastholder, at alt er foregået korrekt.

– Hvem skulle vi spørge om det? Hvad er en brugsret værd? Vi kunne jo ikke sælge den videre til andre, siger Henrik Jensen.

Han får opbakning fra Mikkel Henriksen (V), der som medlem af miljø- og teknikudvalget var med til at godkende handlen.

– Vi har ikke skødet på ejendommen. Det har Ole Bech, så jeg synes, at vi har haft et dårligt udgangspunkt, siger Mikkel Henriksen.

Michael Kjeldgaard har fået en skriftlig redegørelse fra miljø- og teknikchef Erik Christensen, men han finder den utilfredsstillende.

– Jeg føler ikke, mine spørgsmål er blevet besvaret i tilstrækkeligt omfang, forklarer Michael Kjeldgaard, som derfor har sendt nye spørgsmål til borgmester Finn Madsen (S).

hsk@nordvest.dk