Krav følger med ungeydelsen

Det er den samlede ungepakke under overskriften "Flere unge i uddannelse og job", som Folketinget vedtog før sommerferien, der nu giver Køge Byråd mulighed for at stille krav til unge og deres familier, hvis de ikke respekterer de unges pligt til enten at være i uddannelse, arbejde eller anden aktivitet.