Kraftig hagl giver glatte veje i Jylland

Flere biler er skredet af spejlglatte veje i Sydøstjylland, efter kraftigt haglvejr. Lynnedslag hærger også.