Kortere ventetid for siddende patienter

VBT overtager patientkørslen med skærpede krav om kortere ventetid