Konfirmation er en privatsag

Erik Elten, Universitetslektor (emeritus), Bjælkevangen 2 C, Lyngby, skriver:

Jeg har med megen positiv interesse i "Det grønne område" læst, at et flertal i Børneudvalget ønsker at lægge konfirmationsforberedelsen efter skoletid. Jeg håber, at flertallet får ændret den nuværende praksis!

Jeg kan oplyse, at Ny Hollænderskolen på Frederiksberg ifølge formand Anne Liisberg ikke længere uddeler pjecer om minikonfirmander til børn og forældre, skolen vil da ikke være postservice for kirken, og andre! Konfirmandforberedelse sker her uden for skoletid! Kristeligt Dagblad 19.01.09.

Forældre og børn i 3.klasse på Lundtofte Skole og Kongevejens Skole får indbydelse til minikonfirmand møde! Hvem giver præsterne adresserne? Mennesker har før den kristne religion fejret overgangen fra barn til ung, og i dag er det for mange unge og forældre naturligt at holde en familiefest med gaver. Populært kaldet nonfirmation.

Siden folkeskoleloven1975 er skole og kirke adskilte, så derfor er religiøs forkyndelse / indoktrinering ikke en skolesag! På en hjemmeside har jeg en dokumentarisk artikel om skole og kristendomsundervisning: www.humanistiskdebat.dk

Ud fra lokalkendskab vil jeg gerne tilføje: Præster og sognemedhjælpere er religiøse mennesker med interesse i at forkynde, missionere. Da børn og forældre almindeligvis ikke er kirkegængere, prøver kirkens folk at arbejde sig ind i skolen. De får klasser til at bruge skoletid på at lave kristen udsmykning og teater, og slæber børnene samlet over i kirken, også ved juleafslutninger, hvor vi på Ulrikkenborg skolen sagtens kunne hygge os i klasserne. Nogle lærere har desværre glemt, at kirkelige aktiviteter hører til privatlivet, efter skoletid!

Vi kritiserer gerne og med rette f.eks. muslimers sammenfiltring af religion og skole, og alligevel gør nogle skoler og lærere nøjagtigt det samme! Politisk infiltration er lige så slem, men det er vi da vist forskånet for i Danmark.

Som statsminister har Anders Fog og lykkeligvis mange andre politikere meldt ud: vi skal have mindre religion i det offentlige rum, og det drejer sig altså også om, at både kirkens præster og deres sognepædagoger samt muslimer skal holde sig fra skoler! Lad børnene være i fred for underholdende præster eller krævende imamer.

De fleste mennesker har et livssyn, og vi kan groft opdele livssyn i humane og religiøse. Vi ved, at mennesker i Østen har nærmest utallige guder, og de fleste turister betragter ikke disse guder som virkeligt eksisterende. Disse turister er lokalateister. Kristne turister tror på deres lokale kristne gud/"Gud", og de er således også lokalateister! De indser ikke, at deres egen jødisk-kristne gud blot er en gammeltestamentlig lokalgud. Eller at denne gud er skabt af mennesker i menneskets eget billede, endda som et hankønsvæsen med superegenskaber, gode og grusomme, ligesom vi mennesker er det. Men ingen kan påvise alle disse guders eksistens. De eksisterer kun i vor fantasi. Det er universel ateisme.

Ateisme er kun en del af en livsanskuelse, som også hævder, at der kun er én virkelighed, den naturlige, naturalisme. Endvidere at vor etik / moral kan vi selv udforme på grundlag af vore menneskelige behov, humanisme. Vi kan uden guders hjælp finde ud af, at det er forkert at dræbe andre mennesker.

Læs en fyldigere fremstilling på hjemmesiden www:humanistiskdebat.dk