Kommunerne skærer ned på servicen

Regeringens krav om nulvækst i de kommunale udgifter fra 2011 vil føre til serviceforringelser i over halvdelen af landets kommuner

Over halvdelen af landets kommuner vil til næste år gennemføre serviceforringelser som skole- og bibliotekslukninger, sammenlægning af

børneinstitutioner samt besparelser i ældreplejen og på handicapområdet.

Berlingske Tidende skriver, at kommunerne er tvunget til at spænde

livremmen ind for at leve op til regeringens krav om nulvækst i de kommunale

udgifter fra 2011.

Ifølge et rundspørge, som avisen har foretaget, og som 76 af landets 98 borgmestre har svaret på, skal der stort set gennemføres besparelser i alle kommuner. Mange af borgmestrene sætter næsen op efter at kunne spare på administration, men 53 procent mener, at serviceforringelser ikke kan undgås.

– I kommuner, som allerede har skåret helt ind til benet, kommer det til at gøre rigtig ondt, siger kommunalforsker Poul Erik Mouritzen, der er professor på Syddansk Universitet.

– Nulvækst gælder for kommunerne under ét, og rige kommuners villighed til at holde igen, for at fattigere kommuner kan bruge flere penge, har i de seneste år været lig nul, siger han til Berlingske Tidende.