Kommuner tvinger syge i træningscenter

Sygemeldte tvinges i træningscenter af kommunerne, der på den måde får refunderet en større procentdel sygedagpenge fra staten. De praktiserende læger advarer.